Отказ от отговорност

д-р Smart Shop предлага продукти, които може или не могат да бъдат регулирани в някои държави и където е приложимо, за които се прилагат специални правила по отношение на законността. Нито един от продуктите или информацията, които предлагаме, не трябва да се тълкува като привличане или подбуждане към нарушаване на правила и закони в страната на читателя. Отговорност на клиента е да провери дали поръчаните продукти са законни в съответната държава.

Въпреки че информацията и описанията на този уебсайт са съставени с голямо внимание, Dr. Smart Shop не носи отговорност за грешки, погрешни схващания и неточности в уебсайта.

д-р Smart Shop по никакъв начин не твърди, че продуктите, които предлага, са медицински и че могат да предотвратят, лекуват или лекуват заболявания и/или състояния.

д-р Smart Shop не желае да насърчава никого да действа противно на закона. Изрично изтъкваме, че Вие носите отговорност за бъдещите си действия.