Описание

Вашият дилър се хвали с нещата си и колко са чисти? Изпробвайте го с EZ Test Cocaine PurityTest (бивш EZ Test White). Този тест ви позволява да определите чистотата на кокаина (и честността на вашия дилър) за секунди. Не се използват опасни реактиви, тестът е лесен за използване и много чувствителен.

Може също да е интересно