Описание

EZ Test Ecstasy е прост тест за определяне дали една таблетка или прах съдържа MDMA.

Уличните наркотици като екстази често се фалшифицират с други вещества, а EZ Test Ecstasy е ефективен тест за идентифициране на потенциално опасни съставки.

Може също да е интересно