Описание

EZ Test LSD and Indoles е едноетапен тест за определяне дали дадено вещество съдържа LSD или други индоли. Имате ли нов дилър или не сте сигурни колко надежден е той? Този бърз тест може да ви даде сигурност...

Може също да е интересно